STAROČESKÁ CHALUPA prezentuje způsob života na vesnici a je jedním z nejvýznamnějších objektů Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem . Pro muzeum ji koupil Ludvík Salvátor Toskánský, který ji nechal upravit do podoby České chalupy vystavené na Jubilejní výstavě zemské v Praze v roce 1891.

Součástí skanzenu je několik desítek dalších historických objektů využívaných kromě prezentace samotného způsobu bydlení i pro ukázky typických řemesel venkovanů, jako bylo například včelařství, kovářství, bylinkářství a mlynářství. 

více na polabskemuzeum.cz

Please reload