Aktivní členové spolku spolupracují s Ústavem archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na vybraných akcích pořádaných oddělením muzeologie.