Aktivní členové spolku spolupracují s Ústavem archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na vybraných akcích pořádaných oddělením muzeologie.

open day

prezentace oddělení muzeologie na open day univerzity v pátek 15.9.2017